M. Pallottino, Etrusco ziχ neϑśrac, Studi Etruschi VI, p. 559