U. Ferraguti, Un armo di scavi a Vulci (tavv. XIII-XXI), p. 103