1) Volterra – Antefisse templari scoperte nell’Arce Volterrana (L. Consortini) (Tav. XXV), Studi Etruschi XVII, p. 439