C. BATTISTI – I Balcani e l’Italia nella preistoria, Studi Etruschi XXIV, p. 271