F. Fr. v. Bissing, Roberto Paribeni, Renato Toniolo, Studi Etruschi XXV, p. 669