G. Bottiglioni, A. Maiuri, A. Olschki, Studi Etruschi XXXII, p. 231