G. DEVOTO – Illiri, Tirreni, Piceni, Studi Etruschi XI, p. 263