G. DEVOTO, Protolatini e Tirreni II, Studi Etruschi XXXVIII, p. 141