G. Devoto, Protolatini e tirreni, Studi Etruschi XVI, p. 409