G. FISCHETTI – I tripodi di Vulci (Tavv. I-IV) , Studi Etruschi XVIII, p. 9