G. Q. Giglioli, Tre enigmatici bronzetti etruschi (Tav. XXXIV), Studi Etruschi IV, p. 417