Giacomo Caputo, Filippo Magi, Studi Etruschi LIV, pp. v-vii