L. BANTI, Una probabile divinità vetuloniese (Tav. XIV, e 1 Carta), p. 185