M. Pallottino- Erodoto autoctonista?, Studi Etruschi XX, p. 11