M. PALLOTTINO, Il plurale etrusco (Tav. XV), Studi Etruschi V, p. 235