P. DUCATI, Osservazioni su di un tripode vetuloniese e su monumenti affini (Tav. VIII), Studi Etruschi V, p. 85