R. BIANCHI BANDINELLI – Antichità fra Castellina e S. Galgano, p. 76