R. GRASSINI – Esame chimico di frammenti di pitture murali, di intonaci e di pavimenti, Studi Etruschi X, p. 355