Rivista di epigrafia italica; (tav. LIII-LV), Studi Etruschi LXXIV, pp. 425-458