Scavi e scoperte sul suolo di Etruria nell’anno 1927: A – Etruria Toscana (E. Riesch); B – Etruria Laziale (G. Q. Giglioli); C – Etruria Padana (L. Laurinsich), Studi Etruschi II, p. 685