U. FERRAGUTI – I bronzi di Vulci (Tavv. Xl-XIII), Studi Etruschi XI, p. 107