V. PESTALOZZA – Hera Pelasga, Studi Etruschi XXIV, p. 115